A.P.E.L.F.: Διαμαρτυρία για τις συμπτύξεις τμημάτων και το ωράριο των αποσπασμένων καθηγητών γαλλικής στην Π.Ε.

A.P.E.L.F.
(Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου)

Αθήνα, 13.09.2010

Αρ.πρωτ: 4

Προς: Κα Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό  Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Κοιν: Κο Βασίλειο Κουλαϊδή
Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
Κο Στυλιανό Μερκούρη
Δ/ντή Σπουδών Δ.Ε.
Ο.Λ.Μ.Ε.
Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. Αθήνας
Θέμα: Διαμαρτυρία για τις συμπτύξεις τμημάτων και το ωράριο των αποσπασμένων καθηγητών γαλλικής στην Π.Ε.

Ο Σύλλογός μας γίνεται καθημερινά αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με την άρνηση Δ/ντών σχολικών μονάδων της εφαρμογής της εγκυκλίου 39762/Γ2/12-04-2010 περί παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Το θέμα αυτό είχε συζητηθεί και στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του Συλλόγου μας με τον κο Β. Κουλαϊδή, Γενικό Γραμματέα Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. , στις 18 Μαΐου 2010, στο Υπουργείο Παιδείας, όπου είχαμε λάβει διαβεβαίωση ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μη δημιουργία αμιγών τμημάτων Β’ ξένης γλώσσας, δεδομένου του μεγάλου αριθμού υπεραρίθμων και πλεοναζόντων μονίμων καθηγητών Γαλλικής γλώσσας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πλειοψηφία τους οι σχολικές μονάδες, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας (π.χ. επάρκεια αιθουσών, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για πολλά χρόνια λειτουργούσαν με αυτό το σύστημα) αλλά κυρίως μονίμου πλεονάζοντος προσωπικού ΠΕ05, πανελλαδικά.

Η σύμπτυξη των τμημάτων οδηγεί σε απώλεια διδακτικών ωρών, με αποτέλεσμα να «τίθενται εκ ποδός» εκατοντάδες καθηγητές με οργανική θέση, οι οποίοι θα μπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με επιπλέον προσλήψεις-άλλωστε κάτι τέτοιο αποτελεί ρητή απαγόρευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η υπερσυγκέντρωση μαθητών σε ένα τμήμα, μόνο προβλήματα δημιουργεί και σίγουρα δε λειτουργεί καθοιονδήποτε τρόπο προς όφελος του μαθητή. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την εφαρμογή της εγκυκλίου την οποία το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας έχει θεσπίσει, ενημερώνοντας σχετικά τους Διευθυντές Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Γραφείων Β/θμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντές Γυμνασίων.

Παράλληλα πληροφορηθήκαμε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να εφαρμοσθεί το ωράριο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους καθηγητές οι οποίοι λόγω υπεραριθμίας αποσπώνται από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα δημοτικά με αίτησή τους. Επειδή κάτι τέτοιο είναι εκτός από αιφνιδιαστικό (οι συνάδελφοι δεν είχαν καμία σχετική ενημέρωση όταν κατέθεταν την αίτηση απόσπασης ή τη δήλωση τοποθέτησης στην Α/θμια Εκπαίδευση), παράνομο και καταχρηστικό, καλούμε το Υπουργείο να αναθεωρήσει τη θέση του αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Σύλλογος μας σε συνεργασία και με άλλους βαλλόμενος Συλλόγους, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή και κλείνουμε με τη θερμή παράκληση να πράξετε,  το συντομότερο δυνατόν, τα δέοντα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω υποβάθμιση του εργασιακού καθεστώτος των συναδέλφων ΠΕ05.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ