Πρόσκληση

Στα πλαίσια των ανοικτών διαδικασιών που τη διέπουν και με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές για αιρετούς εκπροσώπους

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010, στις 19:00΄
στο Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας

__________________________________________________________________________________

Κίνηση Καθηγητών Πρέβεζας | αριστερή ενωτική κίνηση στην Ε.Λ.Μ.Ε. Πρέβεζας